Lost password?


Utvalda Länkar

 

PR: 1
Adisa
http://www.adisa.se

Behandlingsarbetet runt varje individ och familj är anpassat efter vilka specifika behov som finns och utformas i dialogen med våra uppdragsgivare. Fokus i arbetet ligger på att förstå familjers olika behov och utifrån dem arbeta med ett kvalificerat psykosocialt förändringsarbete.

Läs mer


PR: 3
Alpklyftan
http://www.alpklyftan.se

I vårt HVB boende erbjuder vi dygnet runt Vård/Boende/Behandling för ungdomar i åldrarna 14 – 20 år. I Öppenvården arbetar vi med ungdomar som bor hemma och boende i form av träningslägenheter.

Läs mer


N/A
Familjedynamiken
http://www.familjedynamiken.se

FamiljeDynamiken är en öppenvårdsverksamhet som på uppdrag av socialtjänst, skolor, privatpersoner eller andra aktörer, erbjuder en omfattande eller mindre insats för en individ eller en familj direkt i vardagen.

Läs mer


N/A
Grimmered HVB
http://www.grimmered.com

Grimmered är ett hem för vård och boende (HVB). Hemmet ligger i stadsdelen Grimmered i västra Göteborg. Med våra 18 vårdplatser erbjuder vi behandling för män med missbruksproblem.

Läs mer


N/A
Öjersjöhemmet
http://www.stadsmissionen.org/jersj-hemmet

Öjersjöhemmet är ett kollektivboende för personer med alkohol- och narkotikamissbruk.

Läs mer


PR: 4
Iris Utvecklingscenter
http://www.irisutvecklingscenter.se

På Iris Utvecklingscenter hjälper vi människor som har problem med missbruk av olika typer. I kombination med psykisk ohälsa tar sig missbruk olika uttryck, men några exempel är ätstörningar, ångestsyndrom, depressioner, fobier och tvångssyndrom.

Läs mer


PR: 1
Legolas
http://www.baggiumvob.se/Legolas.aspx

Legolas är ett hemlikt HVB-hem beläget i ett villaområde i Mölndal. Här har vi åtta platser för ungdomar med invandrarbakgrund i åldrarna 12-20 år. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar akut.

Läs mer

Länkar
Sortera efter: PageRank | Hits | Alfabetisk


nr Nyheter Denna kategori
nr artiklarna i denna kategori Lägg till en artikel i dag.