Lost password?


Utvalda Länkar

 

PR: 3
Skillstreaming AB
http://www.skillstreaming.se

Skillstreaming jobbar med ett så kallat fasprogram där flickorna i introduktionsfasen alltid har närvarande personal omkring sig. Fasprogrammet går sedan över i fas 1, 2 och 3 där flickorna får lära sig att ta kloka beslut och också erbjuds möjligheten att vistas mera utanför behandlingshemmet. Olika behandlingsmetoder som Skillstreaming använder sig av är  KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ART (Aggression Replacement Training), Avslappning och Adl-träning.

Målgrupp: Flickor
Kompetens: Drogmissbruk, Alkoholmissbruk, Kriminalitet.

Läs mer


PR: 1
Essagruppen
http://www.essagruppen.se

Essagruppen HVB AB är ett behandlingshem som vänder sig till ungdomar/pojkar mellan 13 och 19 år och som har bakgrund i varierande kulturella uppväxtsammanhang (även svenska ungdomar/pojkar välkomnas). Vi tar också emot ensamkommande flyktingpojkar med svårare problematik, och vi har även jourhem med eller utan romsk förstärkning.

 

Läs mer


N/A
Brogården
http://vardochbildning.uppsala.se

Brogården är ett akut- och utredningshem som ligger strax utanför Uppsala. Vi tar emot familjer med barn samt ensamplacerade barn 0- 12 år på uppdrag från socialtjänsten.

Läs mer


PR: 2
ALBA
http://www.alba-ab.se

Målsättning för verksamheten är att verka för att den enskilde skall öka sin livskvalitet och utveckla sin självständighet så att ett så rikt liv som möjligt i samspel med andra uppnås. För att uppnå detta har vi skapat en verksamhet med en helhetssyn där många olika kompetenser samarbetar mycket tätt runt den enskilde.

Läs mer


PR: 1
Tiangruppen AB
http://www.tiangruppen.se

TIANGRUPPEN AB är ett privat vårdföretag som funnits sedan 1989, och huvudkontoret ligger i Uppsala.

Läs mer


PR: 2
Göransgården
http://www.goransgarden.se

Göransgården är ett boende för personer med behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder.

Läs mer

Länkar
Sortera efter: PageRank | Hits | Alfabetisk


nr Nyheter Denna kategori
nr artiklarna i denna kategori Lägg till en artikel i dag.