Lost password?


Utvalda Länkar

 

PR: 3
Av Egen Kraft AB Jan Emanuelsgården HVB
http://www.avegenkraft.se

Av Egen Kraft AB är Sveriges ledande paraplyorganisation för kvalitetssäkrade HVB, resurspersonsboenden och familjehem.

Läs mer


N/A
Hvilan
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Stockholms-boende--och-behandlingsenhet-for-vuxna/Hvilan

Hvilan är ett boende för hemlösa och våldsutsatta missbrukande kvinnor som har behov av ett akutboende som sedan kan utvecklas till ett korttidsboende.

Läs mer


N/A
BoA Mellanvård AB
http://www.boamellanvard.se

Vår målsättning är att hjälpa ungdomar och unga vuxna med psykiska och sociala svårigheter att träna och förbereda sig för ett så självständigt liv som möjligt. De som kommer till oss är mellan 17 och 25 år.

Läs mer


N/A
Bromstensgården
http://www.bromstensgarden.stockholm.se/typo3/index.php?id=6&type=1

Vår erfarenhet är att det är bra att blanda barn i olika åldrar, vidare att familjer och ensamma ungdomar bäst utreds i sin vardag vilket innebär att arbete, skola och fritidsaktiviteter i största möjliga utsträckning ska kunna pågå under utredningstiden. I de fall då skolgång inte finns erbjuder Bromstensgården undervisning i samarbete med eventuell hemskola.

Läs mer


N/A
Bandhagshemmen
http://www.stockholm.se/Bandhagshemmet

Bandhagshemmen består av två fristående stödboenden för personer med beroendeproblematik och/eller psykiska funktionshinder.

Läs mer


PR: 4
Cean Gruppen
http://cean.se

Vårt huvudsakliga specialistområde är stöd och behandling för ungdomar, unga vuxna och familjer.

Läs mer


N/A
Duvnäs Föräldrastöd
http://www.stockholm.se/duvnas

Duvnäs Föräldrastöd är en dagverksamhet som erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd.

Läs mer


PR: 1
Edetstens Behandlingshem AB
http://www.edetsten.se

Vi är en HVB-verksamhet som erbjuder dygnetruntvård, stödboende samt öppenvård.

Läs mer


PR: 2
Ersta Diakoni - Erstabacken
http://www.erstadiakoni.se/erstabacken

Erstabacken erbjuder vård och kortidsboende för svårt somatisk sjuka, hemlösa personer. Vi har professionell medicinsk personal i tjänst dygnet runt samt socialarbetare med lång erfarenhet på plats dagtid.

Läs mer


N/A
Exit Stockholm
http://www.exit-stockholm.se/html/exit.html

Exit har med framgång bedrivit socialt ungdomsboende sedan 1996. Nuvarande lokal är belägen i Husby och består av sex enrumslägenheter med kokvrå, varav en disponeras av personalen.

Läs mer


PR: 2
FamVux
http://www.stockholm.se/famvux

FamVux familjehemsplacerar vuxna män och kvinnor från 18 år i familjehem över hela landet.

Läs mer


PR: 1
Granby Storgård
http://www.granbystorgard.se

Läs mer


PR: 1
Hatten behandlingshem
http://www.hatten.se

Läs mer


PR: 2
HVB Vårberget
http://www.varberget.se

Vårberget är ett HVB-hem för personer över 18 år med högfungerande autism, eller Aspergers syndrom.

Läs mer


PR: 2
Primagruppen Krinolinen
http://www.primagruppen.se/krinolinen

Läs mer


PR: 3
Kustbohemmet
http://www.mariedalslankarna.se/kustbo.htm

Läs mer

Länkar
Sortera efter: PageRank | Hits | Alfabetisk


nr Nyheter Denna kategori
nr artiklarna i denna kategori Lägg till en artikel i dag.