Lost password?


Utvalda Länkar

 

N/A
Halvvägshuset Per Aspera
http://www.peraspera.nu

Per Aspera är ett halvvägshus som vänder sig till män som genomgått en primärbehandling enligt 12-stegs modellen för sitt/sina beroendetillstånd och som har kvarstående problem av psykisk, fysisk eller social karaktär.

Läs mer


N/A
Kris Örebro
http://www.kris.a.se/?p=forening/orebro/verksamheter.php

KRIS är en kamratförening bestående av före detta kriminella eller missbrukare.

Läs mer


N/A
Stödboende Slussen
http://www.orebro.se/683.html

Slussen är olika boenden med krav på nykterhet och drogfrihet. De boende arbetar aktivt med att uppnå en långsiktigt hållbar förändring av sin sociala situation.

Läs mer


N/A
Goodlife AB
http://www.good-life.se

På Goodlife hjälper vi människor som fastnat i missbruk att hitta tillbaka till ett gott liv.

Läs mernr Nyheter Denna kategori
nr artiklarna i denna kategori Lägg till en artikel i dag.