Lost password?
ID:57
Företagsnamn:Halvvägshuset Per Aspera
Adress:Apelvägen 16, 703 58 Örebro
Telefon:019 - 32 22 83, 076-777 25 15
Fax :019 - 33 11 14
URL:http://www.peraspera.nu
Kontaktsida:http://www.peraspera.nu/kontakta-oss-3747316
Kategori:Örebro län
Beskrivning:

Per Aspera är ett halvvägshus som vänder sig till män som genomgått en primärbehandling enligt 12-stegs modellen för sitt/sina beroendetillstånd och som har kvarstående problem av psykisk, fysisk eller social karaktär.

Verksamhetsledare:Ulrika Vitalis
Pagerank:N/A
Länk Ägare:Ulrika Vitalis
 

Alexa Traffic