Aggression Replacement Training (ART)

Posted by | Filed under ART | Oct 31, 2011 | No Comments

Ett aggressivt beteende hos barn och tonåringar fortsätter att vara ett allvarligt och ökande problem i våra skolor och samhällen. Aggression Replacement Training (ART) är en behandlingsmetod som är skapad för att tygla beteendet hos aggressiva ungdomar och reducera osociala beteenden, samt att erbjuda ett alternativ för sociala färdigheter.

Aggression replacement training har blivit implementerat runt om i världen som behandlingsmetod sedan dess skapelse år 1987. ART metoden har redan varit i fokus av många olika undersökningsstudier och har redan påvisat att det är en effektiv metod för att reducera ett förolämpande beteende. ART är ett intensivt “tio-veckors-färdighetsprogram” där ungdomarna deltar i 1 timmes grupp sammanträden 3 gånger per vecka.

På de här sammanträdena så lär sig deltagarna att lösa problem, ta olika beslut, och att interagera på ett positivt sätt i olika sociala situationer. ART läroplanen består av tre olika komponenter: Strukturerad Inlärningsträning (Beteende- komponenten), Ilska Kontrollträning (Den Känslomässiga Komponenten), och slutligen Moral Resonemang (Resonemangs Komponenten).

Strukturerad Inlärningsträning – Innebär att ungdomarna får lära sig olika sociala färdigheter genom interaktivt rollspel. Det vill säga, de får exempelvis lära sig hur man bör gå tillväga när man vill klaga på någon, eller hur man håller sig borta från bråk, och hur man förstår andra människors känslor. Alla deltagarna får roll spela färdigheterna i grupp, och med träning och feedback så kommer också framstegen som gör att de också använder sig av färdigheterna utanför klassrummet.

Ilska Kontrollträning – Fokuset när man lär ungdomar självkontroll är att ta itu med deras ilska. Genom rollspel så lär sig ungdomarna olika tekniker om hur man reducerar och hanterar känslor av ilska i svåra situationer. Målsättningen är att stärka ungdomarna genom positiva ”ilska kontroll metoder”. Det här leder till att de har alternativa tillvägagångssätt tillgängliga än bara aggressivitet när de utsätts för ett problem eller utmaning.

Moral Resonemang – Varje vecka så presenteras ett nytt problem för gruppen där varje grupp medlem får svara på frågor angående det moraliska dilemmat som presenteras i scenariot. Den här komponenten är utformad för att hjälpa ungdomarna att justera deras förvrängda tankesätt och leda dem till att se att det också finns andra sätt att agera i olika situationer. Under hela grupp diskussionen så blir också ungdomarna exponerade för de andra grupp medlemmarnas olika perspektiv och synvinklar. Syftet med diskussionen är att underlätta moget resonemang för att lära dem att ta mogna beslut i sociala situationer.

Rekommenderade KBT Terapeuter

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Ulla Holmberg Orgnr. 491225-XXXX Adress: Kammakargatan 35A, 111 60 Stockholm Tel: 08 – 12 77 77 www.ullaholmberg.se   Avenira Center AB Orgnr. 556560-1548 Adress: Salagatan 18 A, 753 30 Uppsala Tel: 018-15 18 42, 0734-33 88 12 www.avenira.se   KBT Gruppen i Stockholm Orgnr. 556696-0430 Adress: Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm Tel: 08 – 716 ...Read more.


 

KBT Stockholm

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Kontaktinformation till företag som erbjuder Kognitiv Beteendeterapi, KBT i Stockholm. Ulla Holmberg Orgnr. 491225-XXXX Adress: Kammakargatan 35A, 111 60 Stockholm Tel: 08 – 12 77 77 www.ullaholmberg.se   KBT Guppen i Stockholm AB Orgnr. 556696-0430 Adress: Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm Tel: 08-716 20 75 www.kbtgruppen.se   KBT Psykologer Orgnr. 802441-7779 Adress: Nybrogatan 39, 114 ...Read more.


 

Behandlingshem Uppsala

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Kontaktuppgifter till olika ungdomshem och behandlingshem i Uppsala. Vård i Granhammar AB Orgnr. 556653-1454 Postadress: Box 2175, 750 02 Uppsala Telefon: 018 – 55 02 93, 0708 – 50 95 15 E-post: info@staffansbogruppen.se www.scientum.se/parser.php?did=1:54   Staffansbo Vård AB Orgnr. 556653-1587 Postadress: Box 2175, 750 02 Uppsala Telefon: 018 – 55 02 93, 0708 – 50 ...Read more.


 

KBT Uppsala

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Kontaktuppgifter till olika företag som är verksamma inom Kognitiv Beteendeterapi, KBT i Uppsala. Behandlingshemmet Fristad AB Orgnr. 556721-3755 Adress: Ekeby Bruk, 752 75 Uppsala Tel: 018-56 54 80, 018-56 54 91, 018-56 54 85 www.bhf.se   Avenira Center AB Orgnr. 556560-1548 Adress: Salagatan 18 A, 753 30 Uppsala Tel: 018-15 18 42, 018-15 18 22, ...Read more.


 

Familjehem Göteborg

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Gryning Vård AB familjehemsverksamhet är organiserade och belägna i tre olika verksamheter i Göteborg, Skövde och Vänersborg. De förmedlar både konsulentstödda och traditionella familjehem med syftet att skräddarsy olika lösningar efter varje enskilt barns behov. Gryning Vård erbjuder även handledning och utbildning för familjehemsverksamhet. Adress: Box 5154, Gårdavägen 2, 402 26 Göteborg Telefon: 031 – ...Read more.


 

Behandlingshemmet Fristad

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Fristad AB är ett behandlingshem i Uppsala (Skyttorp) som vänder sig till pojkar i tonårsåldern med olika problem som missbruk, kriminalitet, adhd, damp, med mera. Behandlingshemmet inkluderar totalt 17 platser, varav 3 utslussningsplaser och 14 behandlingsplatser. Fristads behandlingsmetod grundar sig på Kognitiv beteendeterapi i kombination med en fasindelad strategi med tydliga del och slutmål. Behandlingshemmet ...Read more.


 

Skillstreaming

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Skillstreaming AB är ett ungdomshem (HVB hem) som har inriktat sig på att hjälpa flickor med olika former av psykosociala problem. Behandlingshemmet är lokaliserat i Östhammar, några mil utanför Uppsala. Skillstreaming har ett imponerande team av professionella behandlingsassistenter som tillsammans har många års erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social, psykisk och kriminell problematik. ...Read more.


 

Ångest Problematik

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

En person som drabbas av ångest vill generellt ha hjälp med sitt problem så snabbt som möjligt. Ångest skapar inte bara nog med problem i sig självt, utan kan också vara själva källan till andra allvarliga tillstånd. Det är också ett faktum att majoriteten av dessa människor även lider av depression. Här kan behandling i ...Read more.


 

Kognitiv Terapi mot ångest och depressioner

Posted by | Oct 31, 2011 | No Comments

Låt oss diskutera behandlingsmetoden KBT eller som det också brukar kallas Kognitiv terapi, eller till och med Kognitiv beteendeterapi. Om du vet att du har ett problem med ångest eller depression, eller om du känner någon som har det, då kan det vara dags att överväga Kognitiv terapi. KBT är bevisligen en effektiv behandlingsmetod för ...Read more.