Lost password?


 • Featured Links

  PR: 2
  ALBA

  Målsättning för verksamheten är att verka för att den enskilde skall öka sin livskvalitet och utveckla sin självständighet så att ett så rikt liv som möjligt i samspel med andra uppnås. För att uppnå detta har vi skapat en verksamhet med en helhetssyn där många olika kompetenser samarbetar mycket tätt runt den enskilde.

  Read more

  http://www.alba-ab.se
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  PR: 2
  Ersta Diakoni - Erstabacken

  Erstabacken erbjuder vård och kortidsboende för svårt somatisk sjuka, hemlösa personer. Vi har professionell medicinsk personal i tjänst dygnet runt samt socialarbetare med lång erfarenhet på plats dagtid.

  Read more

  http://www.erstadiakoni.se/erstabacken
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  N/A
  Brogården

  Brogården är ett akut- och utredningshem som ligger strax utanför Uppsala. Vi tar emot familjer med barn samt ensamplacerade barn 0- 12 år på uppdrag från socialtjänsten.

  Read more

  http://vardochbildning.uppsala.se
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  PR: 2
  Göransgården

  Göransgården är ett boende för personer med behov av särskild omsorg på grund av psykiska och sociala funktionshinder.

  Read more

  http://www.goransgarden.se
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  N/A
  Öjersjöhemmet

  Öjersjöhemmet är ett kollektivboende för personer med alkohol- och narkotikamissbruk.

  Read more

  http://www.stadsmissionen.org/jersj-hemmet
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )