Lost password?


 • Featured Links

  N/A
  Hvilan

  Hvilan är ett boende för hemlösa och våldsutsatta missbrukande kvinnor som har behov av ett akutboende som sedan kan utvecklas till ett korttidsboende.

  Read more

  http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Stockholms-boende--och-behandlingsenhet-for-vuxna/Hvilan
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  PR: 1
  Granby Storgård

  [No Description]Read more

  http://www.granbystorgard.se
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  PR: 1
  Legolas

  Legolas är ett hemlikt HVB-hem beläget i ett villaområde i Mölndal. Här har vi åtta platser för ungdomar med invandrarbakgrund i åldrarna 12-20 år. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi har möjlighet att ta emot ungdomar akut.

  Read more

  http://www.baggiumvob.se/Legolas.aspx
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  N/A
  Råbystallet

  Den teoretiska grund som Råbystallet vilar på är en systemteoretisk bas kombinerad med en kognitiv terapeutisk inriktning.

  Read more

  http://www.rabystallet.se
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )
  N/A
  Öjersjöhemmet

  Öjersjöhemmet är ett kollektivboende för personer med alkohol- och narkotikamissbruk.

  Read more

  http://www.stadsmissionen.org/jersj-hemmet
  (0 Reviews. Rating: Total Votes: )